Pregled E-pošte

V vsakem podjetju je Outlook e-POŠTA bolj pravilo kot izjema. Odvetniške družbe in storitvena podjetja želijo, da lahko v istem programu/aplikaciji upravljajo ne le e-pošto ampak tudi datoteke in ostale informacije. Preklop med aplikacijami je moteč in zamuden.

M-Files sistem povezan z Outlook e-POŠTO omogoča pregled vseh informacij, ki so pomembne

M-Files program samodejno shranjuje velike količine e-poštnih sporočil in dokumentov. Dostop imajo le vnaprej dolečene osebe. Iskanje informacij in pregled nad vsebino je omogočeno neposredno v Outlook E-pošti. Vsebino lahko upravljate(urejanje dokumentov – dodelitev ustreznemu delovnemu toku).


Oddelek za M-Files rešitve

Vse pravice pridržane © Micopy d. o. o Izdelava: erpium